Sõiduauto

Sõiduauto juhtimiseks on vajalikud B-kategooria juhiload, mida saab taotleda alates 16. eluaastast.

B-kategooria juhiluba võimaldab juhtida sõiduautosid, millel on maksimaalselt 1+8 istekohta. Juhiloa saamise ajaks peab juht olema 18-aastane. Kursusele tulemiseks peab olema vähemalt 15,5-aastane.

B-kategooria piiratud juhtimisõiguse võib saada alates 16. eluaastast ja selle saad vahetada esmase juhiloa vastu 18-aasaseks saades. Piiratud juhtimisõigusega võib autot juhtida tingimusel, et kõrval on seaduslik esindaja või seadusliku esindaja kirjaliku nõusolekuga isik, kellel peab olema kehtiv B-kategooria juhiluba vähemalt kaks aastat ning kes peab olema kaine.Kursusele tulemiseks peab olema vähemalt 15,5-aastane.

B-kategooria juhiloa omandamiseks peab läbima liiklusteooriaõppe (30 tundi) ja sõidukoolituse (30 tundi), mille hulgas on ka pimeda ajal sõitmise koolitus ja libedasõidu koolitus. Kehtiva tõendi puudumisel on vaja läbida ka esmaabikoolitus (16 tundi). Vajadusel peab sõiduoskuse lihvimiseks võtma lisa sõidutunde. Kõikide õppetundide pikkus on 45 minutit.

Tunnid toimuvad Raplas aadressil Viljandi mnt 5  ja samaaegselt  zoomi  vahendusel. Õppe toimumise kellaaeg lepitakse osalejatega kokku esimesel kohtumisel. Sõidutundide toimumise ajad lepitakse sõiduõpetajaga kokku siis, kui teooriatundides on läbitud teemad, mis on õppekava kohaselt vajalikud õppesõitudega alustamiseks.

Registreerumiseks vajalikud materjalid:

  • mootorsõidukijuhi tervisetõend perearstilt
  • 1 dokumendifoto
  • isikut tõendav dokument

Loe lisaks:

Hinnakiri

Juhtimisõiguse taotlemise tingimused

B-kat.-Õppekava

Õppetöö aluseks on „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 60