Esmaabi

 

Kõikide kategooriate juhilubade taotlemise eelduseks on 16-tunnise esmaabikoolituse edukas läbimine.

Kui õpilasel on kehtiv esmaabikoolituse tõend eelmise kategooria juhiloa taotlemise ajast, siis ei pea koolitust uuesti läbima.

Rapla Autokoolis õpetab esmaabi Heli Luhtmaa, kes on koolitajana töötanud 23 aastat.

 

Koolituse teemad on vastavuses sotsiaalministri määrusega nr, 80  14.12.2010 „Mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse ja teadmiste kontrolli ning õppevahendite ja -kava nõuded.“