Lõppastme koolitus

B –kategooria mootorsõidukijuhi lõppastme koolituse läbimine on kohustuslik kõikidele esmaste juhilubade omanikele.

Lõppastme koolituse eesmärk on süvendada juhi teadmisi ohutust liiklemisest, lihvida riske vältivaid sõiduvõtteid ning korrata üle teisi liiklejaid arvestava, säästliku ja keskkonnasõbraliku sõiduviisi põhimõtted.

Koolitus tuleb läbida 24 kuu jooksul pärast esmaste juhilubade saamist ja enne esmase juhiloa vahetust juhiloa vastu. B-kategooria piiratud juhtimisõiguse omaja peab läbima lõppastme koolituse siis, kui ta on vahetanud piiratud juhtimisõiguse juhiloa esmase juhiloa vastu.

Lõppastme koolitus koosneb teooriaõppest (4 x 45 minutit) ja sõidukoolitusest (2 x 45 minutit), mille sisse jääb ka libedasõidu riskivälti

Registreerumiseks vajalikud materjalid:

  • autokooli tunnistus
  • juhiluba

[btnsx id=\”677\”]

Loe lisaks:

Hinnakiri

Õppetöö aluseks on „Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad“ Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusest nr 60

Lisa 5 B-kategooria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava